Asiakasrekisteri & rekisteriseloste

Asiakasrekisteri & rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Laulumaa Huonekalut Oy (Y-tunnus: 2740943-9) Takojankatu 5, 15800 Lahti

 

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIASIOISSA

Laulumaa Huonekalut, Takojankatu 5, 15800 Lahti

 

3. REKISTERIN NIMI

Laulumaa Huonekalut Oy:n verkkokauppa- ja uutiskirjerekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

(REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS) 
Rekistereitä käytetään oleellisten asiakastietojen tallentamiseen Laulumaan verkkokaupasta tilanneilta sekä Laulumaan uutiskirjeen tilaajista. Tavoitteena on antaa parempaa palvelua ja tietoa Laulumaalta/-sta (mm. erilaiset tiedotteet ja kilpailukutsut) sekä lähettää kohdennettuja markkinointiviestejä Laulumaan tuotteista, palveluista sekä jälleenmyyjistä.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekistereihin kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

5.1 Verkkokaupparekisteri
Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite.

5.2 Uutiskirjetilaajat
Asiakkaan etu- ja sukunimi, sukupuoli, postinumero ja sähköpostiosoite.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN JA IRTISANOUTUMISEN PERIAATTEET

Rekisteri on tallennettu ATK-pohjaisesti ja siihen on pääsy vain ennalta määritellyillä ja palveluiden teknisen tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Laulumaa Huonekalut Oy, Takojankatu 5 15800 Lahti.

Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Laulumaa Huonekalut Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Laulumaa Huonekalut Oy:lle. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää ym. osoitteeseen virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Irtisanoutuminen Laulumaa – kanta-asiakasrekisteristä

Vapaamuotoinen irtisanoutuminen kanta-asiakasrekisteristä ja – kanta-asiakkuudesta tulee suorittaa joko mailitse: asiakaspalvelu@laulumaa.fi tai postitse kirjallisena

Laulumaa Huonekalut Oy, Takojankatu 5 15800 Lahti

Copyright © 2017 Laulumaa.