Laatu ja materiaalit

Laadunvalvonta ja korkealuokkaiset materiaalit

Valmistuksen yksi keskeinen lähtökohta on tuotteiden vähäinen ympäristörasitus koko niiden elinkaaren ajan. Päämääränä pidämme kalusteen pitkää käyttöikää. Pyrimme toteuttamaan sekä teknisesti kestäviä että esteettisesti pitkäikäisiä tuotteita.
LAATUJÄRJESTELMÄ TOIMII LÄPI SUUNNITTELU- JA VALMISTUSKETJUN
Laulumaa kalusteet suunnitellaan Suomessa omassa tuotesuunnitteluyksikössämme Lahdessa. Mallistot valmistavat yhteistyökumppanit jotka pystyvät toteuttamaan yhteisiä laatu-, toimitus -ja kustannusvaatimuksia. Laulumaan laatujärjestelmää noudatetaan kaikessa toiminnassa. Mm. virheettömyys, tilaasäästävät, ekologiset pakkaukset sekä helppo kasattavuus ja selkeät ohjeet ovat laadun kriteereitä. Tuotteiden jatkuva testaaminen sekä tuotannon valvonta ovat osa Laulumaan jatkuvaa laadunvalvontaa.
MATERIAALITIETOUTTA TUOTTEISSAMME KÄYTETYISTÄ RAAKA-AINEISTA
HIESKOIVU (Betula pubescens)
Valkorunkoista koivua pidetään Suomen kansallispuuna. Se viihtyy parhaiten tuoreilla mailla, missä on liikkuvaa pohjavettä. Koivu voi saavuttaa jopa 300 vuoden iän ja yli 30 metrin pituuden. Koivu on hakkuukypsä n. 60-80-vuotiaana. Koivu on mäntyyn verrattuna erittäin sitkeää ja kovaa. Sitä käytetään huonekaluissa, vanerivalmistuksessa, sorvaamoissa. Huonekaluteollisuuden käyttämä laadukas koivutukki on suora, karsiutunut ja rinnankorkeusläpimitaltaan väh. 25 cm.
Koivu on laatutietoisen ja kestävää materiaalia arvostavan varma ja hyvä valinta. Laulumaan mallistoissa koivua käytetään erityisesti tuotteiden kansissa, esim. ruokapöydissä, joiden tulee kestää kovaa kulutusta.
MÄNTY (Pinus sylvestris)
N. 44% Suomen puustosta on mäntyä, joka on kuusen ohella tärkein metsäpuulajimme. Pisimmät männyt meillä ovat olleet lähes 40 metrisiä ja yli 800-vuotiaita. Mänty on hakkuukypsä n. 90-150-vuotiaana. Korkealaatuisin puutavara hyödynnetään mm. viiluksi ja veistotöissä. Tavallista sahatavaraa käytetään rakennusaineena ja huonekaluissa, ohuempi puu käytetään paperivalmistuksessa sekä kuitulevy-teollisuudessa.
Huonekaluihin soveltuva männyn puu-aines on peräisin rinnankorkeusläpimitaltaan väh. 25 cm:stä puusta, josta erottuu selvästi oksaton, kuiva oksainen ja terveoksainen osuus. Puuaines on melko kovaa, mihin vaikuttaa olennaisesti puun kasvunopeus. Pohjoisessa Suomessa hitaasti kasvanut mänty on siten mitä parhainta huonekaluteollisuuden raaka-ainetta. Laulumaan mallistoista mäntyä käytetään mm. Viktoria® ja Sara®-sarjoissa.
MDF-LEVY (medium density fibreboard)
on kuitulevytyyppi. Se valmistetaan puuteollisuuden jätepuuraaka-aineesta tai koivupuukuidusta liimaseosaineen avulla levyksi puristamalla. Valmis MDF -levy on ominaisuuksiltaan helppoa työstää ja pinnasta saadaan hieno- ja tasalaatuista. Huonekaluteollisuuteen MDF otettiin käyttöön juuri näiden ominaisuuksien vuoksi, lisäksi sen hankintahinta on kohtuullinen. Huonekaluihin käytettävä levy työstetään, porataan ja lopuksi maalataan. Laulumaan mallistoissa MDF-levyä käytetään lähinnä runkomateriaalina.
HUONEKALULEVY & VIILU
Lastulevy valmistetaan puulastuista ja liimasta puristamalla. Pintakerroksen lastut ovat ohuempia kuin keskellä, näin levyn pinta on tiiviimpi. Liiman määrä on levyssä alle 10%. Huonekalulastulevy kuuluu pinta-materiaalien päästöluokkaan M1, joten epäpuhtauspäästöt alittavat tiukimmat vaatimukset. Perusominaisuuksiltaan lastulevy on verrattavissa puuhun. Sillä on myös valmistustavasta johtuvia etuja mm. tasa-aineisuus ja vähäinen levyn eläminen tason suunnassa. Siksi se soveltuu esim. huonekalujen runkomateriaaliksi. Viilu valmistetaan sorvaamalla aidosta massiivipuusta eli pölkystä, esim. koivusta tai männystä. Sitä käytetään huonekalujen pinnoitukseen. Huonekalulevyä käytetään runko-osissa, jotka pinnoitetaan mm. koivuviilulla ennen pintakäsitteyä.
SOHVAKALUSTEET
MATERIAALIT JA RAAKA-AINEET
Pääasiallisia materiaaleja tuotteissamme ovat mänty ja koivu. Massiivikoivua ja -mäntyä ostamme suomalaisilta sahoilta. Se kaadetaan Suomen hyväkuntoisista sekametsistä. Runkomateriaalina käytetään koivun ja männyn ohella paksua koivuvaneria. Näistä materiaaleista valmistetut rungot voidaan uudelleenverhoilla.
PINTAKÄSITTELY
Pintakäsittelyaineena käytämme pääasiassa 2-komponenttista lakkaa ja -maalia. Useimmissa kohteissa katalyyttilakka on kuitenkin ainoa oikea ja kestävä käsittely riittävän laadun takaamiseksi. Käyttämämme pintakäsittelyaineet eivät sisällä hengitettäessä vaaralliseksi tai allergisoivaksi luokiteltuja aineita.
LIIMAT
Liimauksessa käytämme liimoja, jotka eivät sisällä hengitettäessä vaaralliseksi tai allergisoivaksi luokiteltuja aineita. Tuotteissa olevan liiman hävittäminen voidaan tehdä polttamalla normaalisti esim. massiivipuun kanssa.
PEHMUSTEET
Käytämme tuotteissamme vain kotimaisia korkealaatuisia alleergiatestattuja pehmustemateriaaleja. Istuimissa käytetään jäykempiä pehmusteita, jotka antavat pidemmän käyttöiän. Selässä ja käsinojissa käytetään pehmeämpiä pehmusteita, jotka antavat lisätukea ja mukavuutta. Pintamateriaalin ja pehmusteen välissä käytämme korkeatasoista, kotimaista polyestervanua. Käyttämämme pehmusteet ovat freonittomia ja soveltuvat allergikoille. Jokainen vaahtomuovierä on laatutestattu. Käytämme lisäksi Furnisoft NF kierrevanutyynyjä, untuvatyynyjä sekä Ecosoft-vanutyynyjä.
Vaahtomuovit kotimaisiin sohviin toimittaa Recticel
Inno-Suomi palkitut huonekalupehmusteet kotimaisiin sohviin toimittaa Lennol
JOUSISTOT
Istuimissa no-sag teräsjousi tai jäykkä tekstiilivyö. Erikoismalleissa käytetään jousituksena myös pussijousitettuja kierrejousia. Selkänojissa ristiinpunottu tekstiilivyö tai huonekalulevy.
VERHOILUMATERIAALIT Yleisimmin käytettyjä materiaaleja ovat kangas ja nahka. Materiaalien kestävyys vaihtelee ja kovimmalla kulutuksella olevien (esim. julkitila-) kalusteiden verhoilumateriaalit on vaihdettava noin 10 vuoden välein. Tuotesuunnittelun yhtenä lähtökohtana pidämmekin helppoa uudelleenverhoilua. Omien laadukkaiden kankaidemme lisäksi verhoilukankaita toimittavat:
Orient Occident
K & H Annala Oy
Lauritzon's
METALLIT JA MUOVIT
Metalliosat kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Muovin osuus tuotteissamme on minimoitu.
PAKKAUKSET Kaikessa pakkaamisessa käytämme kierrätettävää materiaalia.
PATJAT JA RUNKOPATJAT
Rungot valmistetaan samoista materiaaleista kuin sohvien rungotkin. Patjojen sisusmateriaalit on valmistettu Eterlon® -materiaalista. Ne ovat freonittomia ja soveltuvat allergikoille. Jokainen vaahtomuovierä on laatutestattu.

Lue lisää meistä


Laatu ja materiaalit
Yhteystiedot
Palautelomake
Tuotteissamme käytetään materiaaleja, jotka täyttävät EU -viranomaismääräykset. Osat pintakäsitellään maaleilla, petseillä ja lakoilla, joista valtaosa on vesiliukoisia ja siksi ympäristöystävällisiä. Tuotteet voi toimittaa käyttöiän loputtua kierrätykseen.

Copyright © 2017 Laulumaa.